Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Wykorzystanie parcia biernego

Program umożliwia porównanie maksymalnego dopuszczalnego i rzeczywiście wykorzystywanego (zmobilizowanego) parcia biernego poniżej dna wykopu. Nawet jeśli tego typu sprawdzenie nie jest wymagane, może być bardzo przydatne do optymalizacji długości zagłębienia ściany w gruncie poniżej dna wykopu.

Sprawdzenie przeprowadzane jest z zastosowaniem podejścia wykorzystującego współczynnik bezpieczeństwa:

gdzie:

SFp

-

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa do wykorzystania parcia biernego

Rmax

-

Maksymalne dopuszczalne parcie bierne poniżej dna wykopu

Rmob

-

Zmobilizowane parcie bierne poniżej dna wykopu

Zmobilizowane parcie bierne poniżej dna wykopu Rmob jest w programie wyróżnione szrafurą.

Wykorzystanie parcia biernego

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.