Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Profil

Ramka "Profil" zawiera tabelę z listą wprowadzonych warstw. Po zdefinowaniu poszczególnych warstw można edytować ich miąższość za pomocą aktywnych wymiarów.

Dodawanie lub edycję warstw wykonuje się w oknie dialogowym "Nowa warstwa". Definiowana jest rzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji (oś-z) lub miąższość warstwy (t).

W ramce tej istnieje także możliwość określenia lokalizacji konstrukcj:

  • rzędna terenu - po zdefiniowaniu rzędnej terenu w tabeli wyświetlana jest dodatkowa kolumna zawierająca rzędne poszczególnych warstw
  • współrzędne GPS - istnieje możliwość pokazania budowy na Google Maps korzystając z przycisku "Pokaż na mapie" po wprowadzeniu współrzędnych.

Program umożliwia obniżenie lub podniesienie górnego punktu konstrukcji w oknie dialogowym "Zmiana rzędnej terenu", a zdefiniowane warstwy będą wówczas przesunięte, jednocześnie zachowując swoją miąższość. Funkcja ta jest istotna podczas kopiowania profilu z programu "Teren" lub "Stratygrafia 3D".

Ramka "Profil"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.