Programm:
Sprache:

Zmienna sztywność

Istnieje możliwość zdefiniowania zmienności sztywności gruntu z głębokością. Taką własność gruntu określa się w oknie dialogowym "Edycja parametrów gruntu" poprzez wybór opcji "Zmiana sztywności z głębokością". Zdefiniowanie parametru kd zapewnia przypisanie poszczególnym elementom skończonym różnych wartości modułu Younga w zależności od ich zagłębienia (odległości w pionie od powierzchni terenu w pierwszej fazie budowy) według następującego równania:

gdzie:

E0

-

moduł Younga na powierzchni terenu [MPa]

h

-

głębokość [m]

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.