Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Nasypy zbrojone

Program przeprowadza następujace sprawdzenia:

Analiza

Program przeprowadza analizę stateczności zewnętrznej, tzw. konstrukcji fikcyjnej, tj. bryły ograniczonej przez lico konstrukcji rzeczywistej i krzywą przebiegającą przez końce zbrojenia. Konstrukcja fikcyjna obciążona jest wyznaczonymi siłami przyłożonymi na konstrukcję i sprawdzana na obrót i przesunięcie - podobnie jak przy analizie ścian oporowych.

Wymiarowanie

Na podstawie sił oddziałujących na konstrukcję program wyznacza siły w wymiarowanym przekroju. Do wymiarowania przyjmowane są jedynie siły oddziałujące powyżej sprawdzanego przekroju (por. rysunek). Zbrojenie uwzględniane jest poprzez przyłożenie sił stabilizujących o wartości równej mniejszej z dwóch wyznaczanych nośności (na zerwanie i na wyciąganie). Natępnie wykonywane jest sprawdzenie na obrót i przesunięcie. Program umożliwia także automatyczne sprawdzenie najbardziej wytężonego przekroju.

Nośność

Program przeprowadza sprawdzenie nośności podłoża pod konstrukcją fikcyjną. Naprężenie (stałe) pod podstawą konstrukcji fikcyjnej wyznaczane jest z uwzględnieniem wszystkich sił oddziałujących na konstrukcję wyznaczonych w ramce "Analiza". W przypadku obliczeń konstrukcji ze zdefiniowanym fundamentem nośność wyznaczana jest z uwzględnieniem wszystkich sił oddziałujących na konstrukcję wyznaczonych w ramce "Wymiarowanie" (opcja "Cała ściana" musi być aktywowana).

Poślizg po zbrojeniu

W ramce tej sprawdzany jest poślizg zbrojonego bloku gruntu po zbrojeniu. Blok gruntu zbrojonego wydzielony jest poprzez lico ściany, zbrojenie podlegające weryfikacji oraz linię pionową poprowadzoną od punktu końcowego zbrojenia do powierzchni terenu. Blok ten obciążany jest parciem czynnym gruntu, siłami stabilizującymi pochodzącymi od zbrojenia wykraczającego poza obrys bloku oraz innymi siłami. Program umożliwia automatyczne sprawdzenie poślizgu po poszczególnych zbrojeniach i znalezienie najbardziej niekorzystnego wyniku.

Stateczność wewnętrzna

Weryfikowane są wytrzymalość zbrojenia na zerwanie i wyciąganie z masywu gruntowego.

Stateczność globalna

Program umożliwia  przeprowadzenie analizy stateczności globalnej z uwzględnieniem kolowej powierzchni poślizu. Powierzchnia poślizgu może być automatycznie optymalizowana, tzn. program automatycznie wyszukuje najbardziej krytyczną powierzchnię poślizgu. Analiza stateczności może być wykonana z zastosowaniem jednej z dwóch metod paskowych: Spencera (rygorystyczna, bardziej dokładna metoda) oraz Bishopa (bardziej konserwatywna, prostsza, łatwiej wyszukuje rozwiązanie spełniające warunki równowagi).

Stateczność zbocza

Analiza stateczności ogólnej (globalnej) zbocza za pomocą programu "Stateczność zbocza".

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.