Programm:
Sprache:

Obudowa

Ramka "Obudowa" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obudów. Ramka jest dostępna w programie po wybraniu trybu "Tunel" w oknie "Ustawienia". Moduł "Obudowa MES" upraszcza modelowanie i lokalizację poszczególnych obudów tunelu.

Moduł "Obudowa MES" jest niezależnym programem służącym do projektowania obudów. Punkty swobodne, linie swobodne, zagęszczenie linii, kotwy, belki i obciążenia belek stworzone w tym module są przekazywane do programu MES. Chociaż zachowują się w sposób standardowy, nie można ich w programie MES edytować. Edycja możliwa jest tylko w module  "Obudowa MES".

Dodawanie obudów wykonywane jest w module "Obudowa MES". Dokładniejsze informacje przedstawiono w rozdziale "Obiekty aktywne".

Ramka "Obudowa"

Wciśnięcie przycisku "Lokalizacja" powoduje otwarcie okna dialogowego "Zmiana lokalizacji obudowy", które umożliwia modyfikację współrzędnych lokalizacji obudowy. Dostosowanie obudowy w programie MES możliwe jest także bez uruchamiania modułu "Obudowa MES".

Okno dialogowe "Zmiana lokalizacji obudowy"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.