Programm:
Sprache:

Wpływ korozji

Zmniejszenie grubości z powodu korozji rury stalowej re [mm] (wg EN 14199)

Rodzaj gruntu

Wymagana żywotność mikropala [lata]

5

25

50

75

100

Grunty w stanie naturalnym

0,0

0,30

0,60

0,90

1,20

Grunty w stanie naturalnym, zanieczyszczone

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Grunty organiczne

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Grunty luźne

0,18

0,70

1,20

1,70

2,20

Grunty specjalne (zawierające rozpuszczalne sole)

0,50

2,00

3.25

4,50

5,75

Uwaga: Wartości zmniejszenia grubości na skutek korozji rury stalowej re są interpolowane dla pośrednich wartości żywotności.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.