Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Tworzenie przekroju geologicznego

Przekrój geologiczny tworzony jest za pomocą dowolnych linii podobnie jak w programach CAD.

Stosując definiowanie graficzne, dowolne punkty można zdefiniować klikając lewym przyciskiem myszki. Punkty linii przekroju można dowiązywać do istniejących profili gruntu, jak również można je definiować na innych liniach czy liniach dzielących warstwy.

Definiowanie graficzne kończy się dwukrotnym kliknięciem w tym samym punkcie. Istnieje możliwość modyfikacji przekroju goelogicznego przy pomocy przesunięcia punktu.

Przykładowo, poniżej prezentujemy definiowanie graficzne uskoku geologicznego zlokalizowanego pomiędzy dwoma otworami.

Przekroje geologiczne - zakładka "Tworzenie przekroju geologicznego"

1. Definiujemy uskok - linia przebiegająca od powierzchni terenu do masywu skalnego.

Definiowanie uskoku

2. Definiujemy szacowane linie podziału warstw, które dowiązujemy

  • na krawędzi przekroju
  • na linii pomiędzy warstwami w profilu gruntowym
  • na stworzonym uskoku.

Definiowanie szacowanych linii podziału między warstwami

3. Generujemy obszary gruntów.

Wygenerowane obszary

Możemy zmodyfikować przekrój geologiczny przesuwając dolny punkt uskoku.

Edycja linii uskoku

Zmodyfikowany uskok

Nowe wygenerowane obszary

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.