Programm:
Sprache:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

Rzędna z zmierzona od górnego punktu konstrukcji jest określana (kierunek dodatni w dół) podczas wprowadzania obciążenia na pewnej głębokości. W przypadku, gdy obciążenie znajduje się poza terenem, komputer wyświetla przed obliczeniem komunikat błędu.

W programie istnieje możliwość zdefiniowania obciążeń stałych, zmiennych i wyjątkowych. Wybór rodzaju obciążenia wpływa na dobór stosownego współczynnika częściowego do oddziaływań. Obciążenia zwyjątkowe oddziałujące w sposób korzystny nie są uwzględniane w obliczeniach. 

Wpływ obciążeń zewnętrznych na parcia gruntu został opisany w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Wpływ dodatkowego obciążenia".

Ramka "Obciążenie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.