Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Dodatkowe dane z badań polowych

W oknie dialogowym wprowadzania badań polowych definiowane są podstawowe dane niezbędne do wygenerowania modelu geologicznego. Użytkownicy, którzy mają wykupiony moduł "Karty" mogą również zdefiniować dowolną liczbę własnych danych geologicznych.

Dane własne Użytkownika definiuje się w ramce "Szablony" - dla każdego badania polowego i dla każdej warstwy gruntu. Dane te są istotne w przypadku tworzenia dokumentacji geologicznej. Większą liczbę danych można posortować w grupy. Grupy i dane w grupach definiowane są w oknie dialogowym Edycja szablonu.

Własne dane dotyczące otworu

Własne dane dotyczące warstwy gruntu

Styl karty definuje się w ramce "Szablony". Wprowadzane dane przechowywane są w globalnej bazie danych - oznacza to, że są one zachowywane przy zmianie szablonu, a jedynie niektóre z nich nie są pokazywane. Żadne zdefiniowane czy ważne dane nie zostają utracone podczas zmiany szablonu.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.