Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Skrzydła

Ramka "Skrzydła" umożliwia zdefiniowanie geometrii skrzydeł mostu. Skrzydła mogą być symetryczne lub niesymetryczne. Skrzydła niesymetryczne wymagają oddzielnego zdefiniowania wymiarów lewego i prawego skrzydła. Aktualnie definiowane skrzydło jest zawsze wyświetlane na ekranie - jedynie lewe skrzydło jest następnie przedstawiane w pozostałych ramkach.

Ramkę "Geometria - rzut" można również wykorzystać do wprowadzenia lub edycji grubości oraz długości skrzydeł.

Przekrój roboczy skrzydło - przyczółek można również sprawdzić w ramce "Wymiarowanie". Obciążenie momentem jest wówczas uwzględniane. Całe skrzydło jest obciążane parciem czynnym powstałym za ścianą. W oknie dialogowym "Wymiarowanie" można również zdefiniować wartości obciążenia powierzchni w celu wyznaczenia parcia skrzydła. W takim przypadku obciążenie zdefiniowane w ramce "Obciążenie" nie jest uwzględniane, a teren za skrzydłem jest uważany za płaski. Powstały moment przykładany do przekroju jest uzyskiwany poprzez pomnożenie wypadkowej wartości parcia gruntu działającego na powierzchnię ściany oraz przez różnicę środków masy parcia i przekroju. 

Długość przekroju zastosowanego do wymiarowania uważana jest domyślnie jako wysokość skrzydła - istnieje również możliwość określenia innej długości przekroju skrzydło - przyczółek po wybraniu opcji "Redukuj do wymiarowania".

W przypadku stosowania wydłużonych ścian skrzydła, istnieje możliwość zdefiniowania wymiarów fundamentu pod ścianą. Taka odsadzka fundamentu jest odzwierciedlana w analizie poprzez obliczenie fikcyjnej szerokości fundamentu jako:

gdzie:

Atot

-

całkowite pole fundamentu łącznie ze wszystkimi odsadzkami

S

-

długość fundamentu przyczółku

dfict

-

fikcyjna szerokość fundamentu do analizy

Fundament jest następnie uważany za prostokątny, co jest uproszczonym, ale raczej konserwatywnym założeniem.

Ramka "Skrzydła"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.