GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Numeracja stron

W tym oknie dialogowym można skonfigurować numerację stron. Rozwijana lista służy do zdefiniowania stylu numerowania (cyfry arabskie, cyfry rzymskie, za pomocą symboli). Stały tekst można wstawić zarówno przed jak i za numerem strony. Opcja "Numeracja od" umożliwia rozpoczęcie numerowania od dowolnej liczby.

Przycisk "Domyślne":

  • Wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla wszystkich nowo utworzonych zadań. Ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO5. The default is valid for all GEO5 programs. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia domyślne.
  • Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Okno dialogowe "Numeracja stron"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.