Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Ustawianie zakresu kolorów

Skala kolorów jest ważnym narzędziem zapewniającym płynną wizualizację wyników.

Skala kolorów z przyciskami sterującymi

Następujące przyciski sterujące są dostępne do zarządzania skalami:

Wybierz skalę

  • lista rozwijana umożliwiająca dokonywanie wyboru spośród zdefiniowanych skal

Edytuj

Zapisz

  • pozwala nazwać i zapisać bieżącą skalę do "Menadżera skali barw"

Menadżer skali

  • otwiera okno dialogowe "Menadżer skali barw"

Program oferuje dwie predefiniowane skale koloru - "Równomierna" i "Przez zero". Obydwie skale posiadają zmienną wartość maksymalną i minimalną oraz predefiniowane kolory

Skala jest automatycznie regenerowana, zawsze gdy jakakolwiek zmienna lub faza budowy jest modyfikowana.

Bieżący zakres barw i jednostki są wyświetlone poniżej przycisków sterujących.

Skala "Równomierna" oznacza, że kolory są równomiernie rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości. Skala "Przez zero" rysuje dodatnie wartości za pomocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast zimne kolory (zielony, niebieski) używane są do przedstawienia ujemnych wartości.

Program umożliwia takę definiowanie własnych skali barw przez Użytkownika oraz zapisywanie ich do "Menadżera skali barw" w celu wygodnego stosowania.

Menadżer skali barw

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.