Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Podatna konstrukcja szybu

Metoda konwencjonalna wykonywania szybów jest typowym przykładem, w którym zastosowanie mają szyby o konstrukcji podatnej. W metodzie tej, w pierwszej kolejności urabia się skałę, a następnie pokrywa ją betonem natryskowym w celu wzmocnienia i zabezpieczenia jej powierzchni. W metodzie konwencjonalnej przewiduje się specjalne przestoje technologiczne (wykop, beton natryskowy lub łukowa obudowa drewniana) umożliwiające powstanie nowego rozkładu naprężeń w otaczającym gruncie, a w konsekwencji wartość parcia gruntu oddziałującego na szyb równa jest czynnemu parciu gruntu. Temat ten został szczegółowo omówiony w metodzie V.G. Berezantsev'a (1958). Obciążenie oddziałujące na szyb podatny opisane jest za pomocą równania:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

h

-

głębokość przekroju

q

-

wartość obciążenia

cef

-

wytrzymałość na ścinanie gruntu

gdzie:

r0

-

promień szybu

φef

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

ξ = 1

λ = 1

Literatura:

Berezantzev, V. G.: Earth pressure on the cylindrical retaining walls, Brussels conference on Earth pressure problems, 1958.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.