Programm:
Sprache:

Tabela kątów tarcia na styku konstrukcji z gruntem dla materiałów nietypowych

Wartości kąta δ dla różnych materiałów kontaktu konstrukcja-grunt (według norm NAVFAC)

Materiał warstwy

Współczynnik tarcia tg(δ)

Kąt tarcia δ°

Beton masywny na następujących materiałach fundamentowych:

Czysta, mocna skała

0,7

35

Czysty żwir, mieszanka piaskowo-żwirowa, piasek gruby

0,55 do 0,6

29 do 31

Czysty piasek od drobnego do średniego, pylasty piasek od drobnego do średniego, pylasty lub ilasty żwir

0,45 do 0,55

Czysty piasek drobny, ilasty lub pylasty piasek od drobnego do średniego

0,35 do 0,45

19 do 24

Drobny pył piaszczysty, nieplastyczny pył

0,30 do 0,30

17 do 19

Bardzo twardy ił rezydualny lub prekonsolidowany

0,40 do 0,50

22 do 26

Twardoplastyczna i półzwarty ił i ił pylasty

0,30 do 0,35

17 do 19

Ściana z grodzic stalowych z następującymi gruntami:

Czysty żwir, mieszanki piaskowo-żwirowe, dobrze sortowany nasyp skalny z odłamkami

0,4

22

Czysty piasek, pylasta mieszanka piaskowo-żwirowa, jednorodny nasyp z twardej skały

0,3

17

Piasek pylasty, żwir lub piasek zmieszany z iłem lub pyłem

0,25

14

Drobny pył piaszczysty, nieplastyczny pył

0,20

11

Beton formowany lub betonowa ściana szczelinowa z następującymi gruntami:

Czysty żwir, mieszanki piaskowo-żwirowe, dobrze sortowany nasyp skalny z odłamkami

0,40 do 0,50

22 do 26

Czysty piasek, pylasta mieszanka piaskowo-żwirowa, jednorodny nasyp z twardej skały

0,3 do 0,4

17 do 22

Piasek pylasty, żwir lub piasek zmieszany z iłem lub pyłem

0,3

17

Drobny pył piaszczysty, nieplastyczny pył

0,25

14

Różne materiały budowlane:

Ciosana skała miękka na ciosanej skale miękkiej

0,7

35

Ciosana skała twarda na ciosanej skale miękkiej

0,65

33

Ciosana skała twarda na ciosanej skale twardej

0,55

29

Mur na drewno (grube ziarno)

0,5

26

Stal na stal na łączeniach ścianki szczelnej

0,3

17

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.