Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie)

Graniczna krzywa obciążeniowa opisuje zmianę obciążenia pionowego Q w funkcji osiadania pala.

Domyślnie, program oferuje budowanie tej krzywej dla maksymalnej wartości osiadania równiej 25 mm. Jednak, wartość tę można modyfikować aż do wartości 100 mm przed przeprowadzeniem obliczeń. Przykład pokazujący typowy kształt granicznej krzywej obciążeniowej został przedstawiony na rysunku. 

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) dla pojedynczego pala

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.