Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Obciążenia linii

Ramka "Obciążenia linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń linii. Każde obciążenie linii jest przypisane do pewnego stanu obciążenia i zdefiniowanych linii. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie obciążeń linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenie linii".  

Program pozwala na definiowanie oddziaływań mechanicznych (np. sił), przemieszczeniowych (np. przemieszczeń krawędzi) lub temperaturowych.

Zdefiniowane obciążenia linii można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Obciążenia linii"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.