GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Backfill

Ramka "Nasyp" pozwala na wprowadzenie nasypu gruntowego za konstrukcją.

Metoda analizy parć gruntu z uwzględnieniem wpływu nasypu kontrolowanego za ścianą opisana jest w teoretycznej części podręcznika: "Wpływ nasypu za ścianą".

Ramka "Nasyp"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.