Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

W programie istnieje możliwość zdefiniowania obciążeń stałych, zmiennych lub wyjątkowych. Obciążenie może być powierzchniowe lub lokalne. Końcowy efekt oddziaływania przemnażany jest przez odpowiedni współczynnik obliczeniowy zależny od rodzaju obciążenia.

Przy definiowaniu obciążenia na pewnej głębokości, nie na powierzchni (np. fundamentów sąsiadujących z szybem budynków), należy zdefiniować głębokość h poniżej powierzchni terenu (kierunek dodatni w dół).

Ramka "Obciążenie"

Okno dialogowe "Nowe obciążenie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.