Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wprowadzanie kształtu zbocza skalnego (klina skalnego).

Geometrię klina skalnego definiuje się za pomocą kierunków i nachylenia linii opadających tworzących klin. Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Wybór/Zaznaczenie opcji "Przewieszona ściana skalna" umożliwia definiowanie geometrii klina skalnego uwzględniającej ściany przewieszone.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - widok 3D

Ramka "Geometria" - wprowadzanie danych za pomocą kierunków i nachyleń lica skały

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.