Programm:
Sprache:

Tworzenie przekrojów geologicznych

W niniejszej zakładce tworzony jest przekrój geologiczny.

W zakładkach w menu dolnym definiuje się:

  • Linie oddzielające warstwy gruntów, wydzielenia geotechniczne
  • Poziomy zwierciadła wody gruntowej
  • Obiekty budowlane, linie dodatkowe
  • Opisy w obrębie rysunku

W tym oknie dialogowym istnieje możliwość zdefiniowania linii oddzielających warstwy i w ten sposób stworzenia przekroju geologicznego,edycji profili gruntu oraz stworzenia punktów linii warstw do generacji modelu 3D.

Przekrój geologiczny można także stworzyć na podstawie/z wygenerowanego modelu geologicznego.

Zakładka "Tworzenie przekroju geologicznego"

Z lewej strony okna dialogowego znajduje się przycisk "Generuj" służący do generowania obszarów. Program automatycznie wykrywa obszary na podstawie zdefiniowanych linii i "profili gruntu". Wszystkie linie zaznaczone jako "Tworzy granicę obszarów" są wykorzystywane do generowania obszarów. W przypadku, gdy więcej niż jeden grunt nakłada się na jeden obszar, wówczas obszar ten jest niejasny i grunt nie zostaje przyporządkowany.

Z prawej strony okna dialogowego, definiowany jest rysunek utworzonego przekroju geologicznego. Bardzo istotna jest możliwość rysowania badań polowych - wykorzystuje się przyciski "Rysuj szczegóły badań" i "Nie rysuj szczegółów badań" podczas edycji profili gruntów.

W dolnej części okna dialogowego definiuje się dolną krawędź modelu. Może być zdefiniowana jako pozioma, równoległa do terenu (wówczas należy podać zagłębienie poniżej terenu), a także może być poprowadzona w postaci dowolnej, zdefiniowanej przez użytkownika, linii ciągłej.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.