Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Obciążenie działające na grupę pali

Grupa pali może być stosowana zarówno przy posadowieniach podpór mostowych, jak i w dowolnych konstrukcjach inżynierskich. Wyznaczenie obciążenia działającego na grupę pali może być skomplikowane. Obciążenie może być nakładane w kilku lokalizacjach, jako obciążenie skupione (słup), rozłożone wzdłuż linii (ściana), lub na powierzchni. Poniższa procedura pokazuje prosty sposób wyznaczania obciążenia dla danego punktu, poprzez zastosowane dowolnego programu do obliczeń statycznych.

  1. Rozpoczynamy od modelu konstrukcji w programie do obliczeń statycznych
  2. Jeśli nie ma zdefiniowanego połączenia w środku oczepu, to je wprowadzamy
  3. Do połączenia tego przypisywane jest sztywne podparcie (utwierdzenie) we wszystkich sześciu kierunkach (sztywne, sztywne, sztywne, sztywne, sztywne, sztywne)
  4. Jeśli połączenie nie znajduje się na oczepie (model belkowy), łączymy je z aktualną konstrukcją (sztywność powinna odpowiadać innym elementom)
  5. Oprócz nowego połączenia usuwamy wszystkie warunki brzegowe z analizowanego modelu
  6. Wykonujemy analizę - reakcje w połączeniu odpowiadają obciążeniu, które jest wprowadzone do programu "Grupa pali" - można również zastosować funkcję importowania obciążeń

Uwaga: wewnętrzne przeguby znajdujące się w konstrukcji muszą być zamienione na podpory sztywne dla programu obliczeń statycznych, aby uzyskać rozwiązanie.

Konstrukcja z podparciem sztywnym

Reakcje podpór gotowe do importu do programu "Grupa pali"

Obciążenia importowane do "Grupy pali" w ramce "Obciążenie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.