Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Osiadanie grupy pali

Grunt niespoisty

Analiza grupy pali w gruncie niespoistym została opracowana na podstawie liniowej teorii osiadania (Poulos'a). Graniczna krzywa obciążeniowa dla grupy pali oraz wartość osiadania całkowitego sg powiększane są przez, tzw. współczynnik osiadania grupy gf.

An immediate settlement of the pile group increased by the group settlement factor is provided by:

Natychmiastowe osiadanie grupy pali powiększone poprzez współczynnik osiadania grupy uzyskujemy ze wzorów:

gdzie:

sg

-

osiadanie grupy pali

gf

-

współczynnik osiadania grupy dla gruntu niespoistego (zgodnie z Pile Buck Inc. 1992)

s0

-

osiadanie pojedynczego pala (wyznaczone np. z granicznej krzywej obciążeniowej)

d

-

średnica pala

bx

-

szerokość grupy pali w kierunku x

Grunt spoisty

Osiadanie grupy pali w gruncie spoistym wyznaczane jest jako osiadanie fundamentu zastępczego o szerokości B i długości , na głębokości 0,67*L.

Szczegółowy opis analizy osiadań zawarto w rozdziale "Analiza osiadania".

Schemat fundamentu zastępczego - osiadanie grupy pali w gruntach spoistych

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.