GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Analiza obciążeń

Ramka "Analiza" pozwala na wyznaczenie ostatecznego obciążenia w kierunku pionowym, ostatecznego obciążenia oddziałującego na pierścienie usztywniające lub oddziałującego na zdefiniowanej głębokości (w przypadku szybów bez pierścieni usztywniających). Program wyznacza wszystkie obciążenia częściowe, przemnaża je przez odpowiednie współczynniki częściowe i wyświetla na ekranie ostateczne/wynikowe obciążenie.

Wyznaczone, równomierne parcie gruntu może być modyfikowane (zgodnie z normami DIN lub SNIP) poprzez zastosowanie współczynnika redukcyjnego, w taki sposób, że pierwotnie "kołowe" obciążenie zmienia się w "eliptyczne". Istnieje także możliwość określenia sposobu modyfikacji (zwiększać i zmniejszać obciążenie lub tylko zmniejszać obciążenie) oraz wartości współczynnika redukcji (wartość zalecana współczynnika wynosi 25 %).

Wyznaczone obciążenie stanowi dane wejściowe do wyznaczania sił wewnętrznych w ramce "Wymiarowanie". Program automatycznie wyznacza obciążenia oddziałujące na wszystkie pierścienie usztywniające lub na zdefiniowanych głębokościach (szyb bez pierścieni usztywniających).

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w każdym zadaniu. Jest to bardzo przydatne w celu określenia różnych kombinacji przypadków obciążenia - które mogą być następnie wykorzystane przy wymiarowaniu konstrukcji w ramce "Wymiarowanie".

Wygląd ramki różni się w zależności od wybranej metody analizy:

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie i odpowiednio natychmiast modyfikowane przy dowolnej zmianie danych lub ustawień. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka"Analiza"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.