Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Niecka osiadania przy kilku wyrobiskach

Zasadę superpozycji stosuje się podczas obliczania osiadania spowodowanego strukturalnymi wyrobiskami lub kilkoma wyrobiskami. Na podstawie parametrów wejściowych, program najpierw wyznacza niecki osiadania i poziome przemieszczenia dla poszczególnych wyrobisk. Następnie wyznaczana jest ogólna/całkowita niecka osiadania.  

Inne zmienne, takie jak naprężenie poziome i gradient niecki osiadania, są wyznaczane na podstawie ogólnej/całkowitej niecki osiadania.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.