Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Nośność kotew

Wyboru metody wyznaczania nośności kotew dokonuje się w obszarze "Nośność na zerwanie".

Definiowanie obliczeń nośności na zerwanie kotwy

Opcja "wyznacz"

Obliczenie w tym przypadku jest jednakowe dla wszystkich rodzajów kotew i przyjmuje postać:

gdzie:

fu

-

nośność obliczeniowa materiału

A

-

powierzchnia przekroju kotwy

Opcja "definiuj"

W polu definiowania należy podać wytrzymałość na rozciąganie Rt [kN, lbf]

W przypadku kotew splotowych należy zdefiniować powierzchnię przekroju jednego splotu (opcja "definiuj powierzchnię") - całkowita powierzchnia cięgna wyznaczana jest następnie ze wzoru:

gdzie:

A1

-

powierzchnia przekroju jednego splotu

n

-

liczba splotów

Jeśli definiowana jest średnica splotu (opcja "definiuj średnicę"), całkowita powierzchnia cięgna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

ds

-

średnica jednego splotu

n

-

liczba splotów

Definiowanie parametrów kotew splotowych

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.