Programm:
Sprache:

Tworzenie modelu 3D na podstawie otworów

Model geologiczny można zbudować tylko na podstawie otworów, jednakże ta metoda jest znacznie bardziej skomplikowana niż modelowanie na podstawie warstw.

Jeden otwór jest zawsze określony jako otwór bazowy. Model geologiczny generowany jest na podstawie otworu bazowego i aktywnych otworów kompatybilnych.

Podczas modelowania modelu geologicznego, otwory są systematycznie, kolejno edytowane. Konieczna jest zmiana wszystkich otworów niekompatybilnych na kompatybilne poprzez zmiany warstw gruntu. Otwory kompatybilne są dodawane do modelu geologicznego.

Nowe otwory można wykorzystać do modyfikacji modelu 3D masywu gruntowego.

Następujące przykłady prezentują podstawowe procedury tworzenia i modyfikacji modelu geologicznego.

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem programu. Pozwala na powrót do stanu wyjściowego.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.