Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Import obiektów zewnętrznych

Import obiektów zewnętrznych wykonuje się w oknie dialogowym "Importuj z pliku". Po użyciu przycisku otwiera się standardowe okno dialogowe, w którym można dokonać wyboru nazwy i formatu importowanego pliku. Plik może być importowany w formatach CAD (*.dwg, *.dxf) lub Fine Rendering Data (*.frd).

Okno dialogowe umożliwia:

  • włączyć/wyłączyć warstwy obiektu
  • ustawić jednostki wymiarów importowanego obiektu (mm, m, ft...)
  • ustawić pozycję punktu wstawienia

Obiekt wstawiany jest na dwa sposoby:

  • jeśli układ współrzędnych obiektu pasuje do układu współrzędnych zadania, obiekt jest wstawiany we właściwych współrzędnych,
  • jeśli obiekt jest całkowicie poza zakresami układu współrzędnych, program wyznacza położenie punktu wstawienia tak, aby obiekt znajdował się mniej więcej w środku placu budowy.

Okno dialogowe definiowania parametrów importu

Obiekt można przesuwać za pomocą współrzędnych punktów wstawiania, obracać lub odbijać w lustrze.

Zmiana pozycji obiektu

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.