GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do definiowania podstawowych ustawień programu, takich jak normy i teorie stosowane w obliczeniach, sposób zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji czy poszczególne współczynniki obliczeniowe.

Programy zawierą nie tylko predefiniowane Ustawienia podstawowe dla poszczególnych krajów, ale również umożliwiają stworzenie własnych Ustawień użytkownika, które mogą być zapisywane i wykorzystywane we wszystkich programach GEO5.

Przycisk "Wybierz" umożliwia dokonanie wyboru wcześniej utworzonego ustawienia z "Listy ustawień".

Przycisk "Administrator ustawień" otwiera okno dialogowe "Administrator", w którym możliwe jest przeglądanie i modyfikowanie poszczególnych ustawień. W tym miejscu można także zidentyfikować ustawienia widoczne na Liście ustawień. Dane z Administratora ustawień mogą być eksportowane i importowane.

Za pomocą przycisku "Dodaj do administratora" możliwe jest tworzenie ustawień własnych użytkownika, które są następnie dodawane do Administratora ustawień.

Przycisk "Edytuj" pozwala na szybką wizualizację oraz edycję bieżącego Ustawienia w użytkowanym programie. Modyfikacja dowolnego parametru zmienia status (nagłówek) Ustawiania na "definiowanie dla bieżącego zadania". Poszczególne obliczenia są wówczas przeprowadzane z wykorzystaniem tego lokalnego ustawienia. Jeśli użytkownik zdecyduje, że bieżące ustawienie będzie również właściwe dla innych zadań, może dodać je do "Administratora ustawień" poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do administratora".

Ustawienie "Definiowanie dla bieżącego zadania" jest zwykle tworzone w przypadku importu starszych danych.

Ustawień parametrów analizy należy dokonać w zakładce "Materiały i normy".

Ramka Ustawienia służy także do zdefiniowania podziału belki na elementy skończone (ustawienie domyślne - 20 elementów). W dalszej części można zdecydować czy uwzględniona będzie w obliczeniach rozciąganie gruntu - autorzy programu zawsze zalecają prowadzenie obliczeń z wykluczeniem rozciągania gruntów.

Lista rozwijana udostępnia wybór jednej z trzech metod definiowania parametrów podłoża Winklera-Pasternaka:  

  • Wyznaczanie C1 i C2 - parametry podłoża Winklera-Pasternaka obliczane są przez program na podstawie zdefiniowanych parametrów profilu geologicznego. Naprężenie geostatyczne obliczane jest od poziomu terenu zmienionego lub od podstawy fundamentu. Istnieje mozliwość zdefiniowania liczby iteracji C1 i C2.
  • Definiowanie C1 i C2 - parametry podłoża Winklera-Pasternaka są definiowane bezpośrednio przez użytkownika.
  • Definiowanie Edef, ny, hz - parametry podłoża Winklera-Pasternaka są obliczane przez program na podstawie modułu odkształcenia Edef, współczynnika Poissona oraz głębokości strefy oddziaływania hz.

W pierwszym przypadku, gdy parametry C1 i C2 wyznaczane są przez program, ramka "Podłoże" nie jest dostępna. W pozostałych dwóch przypadkach nie są dostępne ramki: "Warstwa", "Lokalizacja", "Grunty", "Przyporządkowanie" oraz "Woda".

Ramka "Ustawienia"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.