Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Dodawanie nowego ustawienia

Program zawiera stosunkowo znaczną liczbę Ustawień podstawowych dostosowanych do potrzeb krajowych oraz do teorii obliczeniowych. Pomimo to, wiekszość użytkowników zechce te ustawienia zmodyfikować i na tej podstawie stworzyć własne Ustawienia użytkownika.

Dane Ustawienie może być dostępne dla wszystkich programów GEO5 lub tylko dla bieżącego programu (tę opcję można wybrać w prawym górnym rogu okna).

Naciśnięcie przycisku "Dodaj do Administratora" otwiera okno dialogowe, które wyświetla aktualne Ustawienia programu:

 • jeśli ustawienie "Zdefiniowane dla bieżącego zadania" jest ustawieniem aktualnym, otwierane jest okno w trybie odpowiednim dla bieżącego programu.
 • jeśli ustawienie bieżące wybierane jest z Listy ustawień, otwierana jest kopia tego ustawienia z taką samą ważnością.

Po zakończeniu edycji i określeniu nazwy nowego Ustawienia, przy pomocy przycisku "Dodaj" Ustawienie to jest zapisywane do "Administratora ustawień", aby następnie mogło być wybierane z "Listy ustawień".

Wskazane jest definiowanie własnych Ustawień użytkownika przykładowo w następujących przypadkach:

1) w odniesieniu do krajów i norm

 • ustawienia dla Boguto
 • ustawienia dla Borito
 • ustawienia dla Borito, konstrukcje mostowe

2) w dostosowaniu do inwestora

 • ustawienia dla autostrad
 • ustawienia dla kolei
 • ustawienia dla budynków

3) w odniesieniu do metod obliczeniowych

 • obliczenia z wykorzystaniem teorii Mazindrani
 • obliczenia z wykorzystaniem teorii Coulomba.....

4) indywidualnie

 • moje własne
 • ustawienia Piotra

Celem jest utworzenie "Listy ustawień", takiej że w przyszłości użytkownik nie będzie musiał zajmować się definiowaniem różnych rodzajów obliczeń i odpowiadających im współczynników. Utworzone ustawienia mogą być w każdej chwili "Eksportowane" i udostępniane innym użytkownikom. W przypadku, gdy Ustawienia własne użytkownika będą miały szerszy zasięg zastosowania - FINE zaimplementuje je w oprogramowaniu, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników GEO5.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.