Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Topologia

W ramce "Topologia", wyświetlane są współrzędne punktów tworzących przekrój oraz tabela z wykorzystanymi do tworzenia przekroju badaniami polowymi.

W tej ramce przyporządkowuje się wszystkie badania polowe, które mają być wyświetlane w przekroju.

Zwykle badania polowe rzutowane są prostopadle na linię przekroju geologicznego, istnieje także możliwość ich przesunięcia. Pikietarz badań polowych oraz ich odległość od przekroju geologicznego są wyświetlane w tabeli "Przyporządkowane badania polowe".

W następnej kolejności należy określić pionową lokalizację (przesunięcie w pionie) badania polowego. Dostępne są trzy opcje:

  • Brak - opcja standardowa, badanie polowe wyświetlane jest na rzędnej rzeczywistej
  • W poziomie terenu - pierwszy punkt badania polowego umieszczany jest na powierzchni terenu przekroju
  • Definiuj - zdefiniowane przez użytkownika pionowe przesunięcie badania polowego w przekroju geologicznym

Zakładka "Topologia"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.