Programm:
Sprache:

Stateczność wewnętrzna

Siła w zbrojeniu

Obliczenie sił w zbrojeniu wykonywane jest przez dekompozycję i przyporządkowanie wyznaczonych parć gruntu do poszczególnych warstw. Każde zbrojenie przejmuje część parcia czynnego, oddziałującego w odpowiedniej warstwie, tj. siłę zmobilizowaną w zbrojeniu Fx = ΣTa,hor.

Siły przekazywane przez poszczególne zbrojenia

Kształt powierzchni poślizgu zależy od wybranej normy obliczeniowej.

Analiza stateczności wewnętrznej ma zróżnicowany przebieg w zależności od stosowanego rodzaju zbrojenia:

  • zbrojenie podatne (Standardowo - prosta powierzchnia poslizgu, AASHTO - Podatne, FHWA NHI-10-024)
  • zbrojenie niepodatne (AASHTO - Niepodatne, JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method)

Parcie gruntu uwzględniane jest jako czynne w przypadku zbrojenia podatnego, lub jako kombinacja parć w przypadku zbrojenia niepodatnego.

Sprawdzenie wytrzymałości zbrojenia

Długoterminowa, obliczeniowa wytrzymałość zbrojenia Rt wyznaczana jest na podstawie zdefiniowanych parametrów zbrojenia w sposób następujący:

gdzie:

Rt

-

długoterminowa wytrzymałość zbrojenia

Tult

-

krótkoterminowa wytrzymałość charakterystyczna zbrojenia

RFCR

-

współczynnik redukcji uwzględniający długoterminową deformację zbrojenia (wyznaczana na podstawie żywotności zbrojenia)

RFD

-

współczynnik redukcji ze względu na trwałość zbrojenia (wyznaczany na podstawie pH gruntu)

RFID

-

współczynnik redukcji uwzględniający uszkodzenie zbrojenia przy instalacji w gruncie (wyznaczany na podstawie uziarnienia gruntu)

FSUNC

-

całkowity współczynnik niepewności modelu

Uwaga: Współczynnik FSUNC nie jest uwzględniany w przypadku obliczania wytrzymałości zbrojenia w programie Redi-Rock Wall.

Nośność zbrojenia na wyciąganie

Wytrzymałość zbrojenia na wyciąganie z masywu gruntowego wyznaczana jest na podstawie zdefiniowanych parametrów zbrojenia oraz siły normalnej oddziałującej w kierunku normalnym do jego powierzchni przekroju:

gdzie:

Tp

-

nośność na wyciąganie

L

-

długość zbrojenia (od lica do końca zbrojenia)

Ci

-

współczynnik interakcji gruntu i zbrojenia

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

Uwaga: W programie Redi-Rock Wall, w obliczeniu nośności zbrojenia na wyciąganie uwzględniany jest współczynnik korekcyjny skaliα.

Sprawdzenie nośności zbrojenia na wyciąganie może być przeprowadzone zgodnie z teorią stanów granicznych lub z uwzględnieniem ogólnego współczynnika bezpieczeństwa.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.