GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Parametry modelu Hoek - Brown

Parametr naruszenia skały a

Parametr jest wykładnikiem przyjmującym wartości od 0,5 do 0,65 (dla oryginalnego warunku Hoek’a-Brown’a równa się 0,5) i zależy od stopnia naruszenia skały.

Parametry nieliniowe  m= m, s   dla  a = 0,5

(Wskaźnik r określa wartości resztkowe).

Skały węglanowe z dobrze rozwiniętą łupliwością- dolomit, wapień, marmur

Skały glinkowe - iłłowiec, piaskowiec drobnoziarnisty , łupek

Skały piaszczyste - piaskowiec, kwarcyt

Drobnoziarniste, magmowe skały krystaliczne - andezyt, doleryt, bazalt, riolit

Gruboziarniste metamorficzne skały magmowe - gabro, gnejs, granit

Nienaruszony materiał skalny

Próbki laboratoryjne nie posiadają nieciągłości

RMR = 100

Q = 500

m = 7.00

s = 1.00

mr = 7.00

sr = 1,00

m = 10.00

s = 1.00

mr = 10.00

sr = 1.00

m = 15.00

s = 1.00

mr = 15.00

s = 1.00

m = 17.00

s = 1.00

mr = 17.00

s = 1.00

m = 25.00

s = 1.00

mr = 25.00

s = 1.00

Bardzo dobra jakość masy skalnej, skały bez wyizolowanych bloków, z nieciągłościami nie wskutek wietrzenia

RMR = 85

Q = 100

m = 2.40

s = 0.082

mr = 4.10

sr = 0.189

m = 3.43

s = 0.082

mr = 5.85

sr = 0.189

m = 5.14

s = 0.082

mr = 8.78

sr = 0.189

m = 5.82

s = 0.082

mr = 9.95

sr = 0.189

m = 8.56

s = 0.082

mr = 14.63

sr = 0.189

Dobrej jakości masa skalna, lekko uszkodzone skały bez nieciągłości wskutek wietrzenia rozmieszczone od 1 do 3 m

RMR = 65

Q = 10

m = 0.575

s = 0.00293

mr = 2.006

sr = 0.0205

m = 0.821

s = 0.00293

mr = 2.865

sr = 0.0205

m = 1.231

s = 0.00293

mr = 4.298

sr = 0.0205

m = 1.395

s = 0.00293

mr = 4.871

sr = 0.0205

m = 2.052

s = 0.00293

mr = 7.163

sr = 0.0205

Przeciętnej jakości masa skalna, częściowo zwietrzałe nieciągłości, rozmieszczone od 

0,3 do 1 m

RMR = 44

Q = 1

m = 0.128

s = 0.00009

mr = 0.947

sr = 0.00198

m = 0.183

s = 0.00009

mr = 1.353

sr = 0.00198

m = 0.275

s = 0.00009

mr = 2.030

sr = 0.00198

m = 0.311

s = 0.00009

mr = 2.301

sr = 0.00198

m = 0.458

s = 0.00009

mr = 3.383

sr = 0.00198

Słabej jakości masa skalna, liczne nieciągłości wskutek wietrzenia, rozmieszczone od 

30 do 500 mm

RMR = 23

Q = 0,1

m = 0.029

s = 0.000003

mr = 0.447

sr = 0.00019

m = 0.041

s = 0.000003

mr = 0.639

sr = 0.00019

m = 0.061

s = 0.000003

mr = 0.959

sr = 0.00019

m = 0.069

s = 0.000003

mr = 1.087

sr = 0.00019

m = 0.102

s = 0.000003

mr = 1.598

sr = 0.00019

Bardzo słabej jakości masa skalna, liczne silnie zwietrzałe nieciągłości wypełniające przestrzeń o mniej niż 

50 mm, drobnoziarnista skała płonna

RMR = 3

Q = 0,01

m = 0.007

s =0.0000001

mr = 0.219

sr = 0.00002

m = 0.010

s = 0.0000001

mr = 0.313

sr = 0.00002

m = 0.015

s =0.0000001

mr = 0.469

sr = 0.00002

m = 0.017

s = 0.0000001

mr = 0.532

sr = 0.00002

m = 0.025

s = 0.0000001

mr = 0.782

sr = 0.00002

Wytrzymałość skał na proste ściskanie σc, Współczynnik Poisson'a ν i ciężar objętościowy skały γ

Wytrzymałość skały

Rodzaj skały (przykłady)

Wytrzymałość

σ c [MPa]

Współczynnik Poisson'a

ν

Ciężar objętościowy skały γ

[kN/m3]

Skała zwięzła

twarda skała zwięzła, nienaruszona zwarta skała kwarcowa i bazaltowa, inne niezwykle twarde skały

>150

0,1

28,00 - 30,00

Bardzo twarda skała

bardzo twarda skała granitowa, porfir kwarcowy, bardzo twardy granit, twardy łupek krzemieniowy. kwarcyt, bardzo twardy piaskowiec i kalcyt

100 - 150

0,15

26,00 - 27,00

Twarda skała

granit, bardzo twardy piaskowiec i kalcyt, kwarcyt, magnetyt, twardy zlepieniec, bardzo twardy kruszec, twardy wapień, marmur, dolomit, piryt

80 - 100

0,20

25,00 - 26,00

Skała

piaskowiec, kruszec, średnio-piaszczysty łupek, płyty kamienne

50 - 80

0,25

24,00

Skała średnia

twardy iłłowiec, miększa skała piaskowa i kalcyt, glina kredowa

20 - 50

0,25 - 0,30

23 - 24,00

Skała miękka

łupek, miękki wapień, talk, skała solna, zamarznięty grunt, antracyt, margiel, reformowany piaskowiec, miękki zlepieniec, grunt z felzytem

5 - 20

0,3 - 0,35

22,00 - 26,00

Chuda gleba

zwarta glina, eluwium glebowe, czarny węgiel

0,5 - 5

0,35 - 0,40

20,00 - 22,0

18,00 - 20,00

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.