Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Analiza według teorii stanów granicznych

Jeśli analiza wykonywana jest według teorii stanów granicznych program przeprowadza analizę obliczeniową dla grupy pali w gruntach niespoistych w następujacy sposób:

gdzie:

Rg

-

nośność pionowa grupy pali

n

-

liczba pali w grupie

Rc

-

nośność pionowa pojedynczego pala (Rb + Rs)

γt

współczynnik redukcyjny oporu całkowitego

ηg

-

efektywność grupy pali

Vd

-

maksymalna siła pionowa (wraz z ciężarem własnym oczepu)

Wp

-

ciężar własny pali (wyłącznie w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja "Uwzględniaj ciężar własny pali")

Jeśli analiza wykonywana jest według teorii stanów granicznych program przeprowadza analizę obliczeniową dla grupy pali w gruntach spoistych w następujacy sposób:

gdzie:

Rg

-

nośność pionowa grupy pali

Vd

-

maksymalna siła pionowa (wraz z ciężarem własnym oczepu)

Wp

-

ciężar własny pali (wyłącznie w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja "Uwzględniaj ciężar własny pali")

γt

-

współczynnik redukcyjny oporu całkowitego

W przypadku gdy analiza obliczeniowa prowadzona jest zgodnie z EN 1997-1 nośność pionowa grupy pali w gruntach spoistych redukowana jest poprzez współczynnik oporu podstawy (γt = γb).

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.