GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Badania SPT

Ramka "Badania SPT" zawiera tabelę z listą sondowań penetrometrycznych (SPT).

Wyniki badań SPT wykorzystywane są w analizie z zastosowaniem metody Bustamante.

Ramka "SPT"

Wyniki sondowań penetrometrycznych (SPT) można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.TXT, *.CSV, *.XLSX, *.ODS).

Dane badań SPT można kopiować pomiędzy programami "Mikropal", "Fundamenty bezpośrednie CPT", oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.