GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Nośność wewnętrzna

Nośność wewnętrzna mikropala to sprawdzenie zniszczenia mikropala, w postaci wyboczenia w kierunku otaczającego gruntu. Najważniejszym krokiem do wyznaczenia wewnętrznej nośności mikropala jest określenie siły normalnej Ncr, która jest uzależniona od długości pala, gruntu w otoczeniu i innych czynników. W zakładce "Mikropale" użytkownik może dokonać wyboru metody wyznaczania krytycznej siły normalnej Ncr spośród następujących, dostępnych w programie metod:

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.