Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Końcowe modyfikacje modelu za pomocą nowych otworów

Prawidłowo utworzony model odpowiada nie tylko zdefiniowanym przekrojom geologicznym i profilom gruntu, ale musi także spełniać nasze oczekiwania dotyczące stratygrafii modelu.Najlepszym sposobem ostatecznej kontroli modelu jest utworzenie wystarczającej liczby przekrojów wynikowych (lub wizualizacja bocznych krawędzi modelu).

Ostateczny model można łatwo edytować dodając nowe otwory i modyfikując miąższości ich warstw. W środku modelu na rysunku poniżej widzimy warstwę nasypu "Made Ground" o zbyt dużej miąższości.

Model przed modyfikacją

Dodajemy nowy otwór i zmieniamy miąższości warstw według naszego wyobrażenia.

Otwór przed i po dokonaniu zmian

Następnie generujemy model i uwzględniamy dokładność modyfikacji.

Model po dokonanej korekcie

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.