GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

DIN4017

W rozwiązaniu na podstawie normy niemiekiej DIN 4017, nosność podłoża pod fundamentem wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

współczynniki nośności:

dla:

dla:

współczynniki kształtu:

dla:

dla:

współczynniki nachylenia dla φ > 0:

dla: *

dla:

gdzie:

dla:

dla:

współczynniki nachylenia dla φ = 0:

współczynniki podłoża:

dla:

dla:

dla:

dla:

dla:

dla:

współczynniki podstawy fundamentu:

dla:

dla:

dla:

dla:

gdzie:

c

-

spójność gruntu

q0

-

ekwiwalentne obciążenie równomierne uwzględniające zagłębienie fundamentu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

γ1

-

ciężar gruntu powyżej podstawy fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

γ

-

ciężar gruntu

Nc, Nd, Nb

-

współczynniki nośności

sc, sd, sb

-

współczynniki kształtu

ic, id, ib

-

współczynniki nachylenia

gc, gd, gb

-

współczynniki podłoża

bc, bd, bb

-

współczynniki podstawy fundamentu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

l

-

długość fundamentu

δ

-

kąt odchylenia siły wypadkowej od pionu

β

-

nachylenie terenu

α

-

nachylenie podstawy fundamentu

T

-

składowa pozioma siły wypadkowej

ω

-

kąt pomiędzy składową poziomą siły wypadkowej T a dłuższą osią fundamentu (w kierunku lef)

* Uwaga: Program wykonuje analizę dla obydwu kierunków nachylenia siły i wykorzystuje wartość niekorzystną.

Kierunki nachylenia siły

Literatura: DIN 4017:2006-03

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.