Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Plastyczność

Okno dialogowe Plastyczność służy do ustawiania parametrów kierujących procedurą aktualizacji naprężenia.

Parametr Tolerancja błędu powrotu do powierzchni plastyczności wskazuje tolerancję spełniającą wybrany warunek zniszczenia. Przy założeniu nieliniowego wzmocnienia/osłabienia, tak jak w przypadku modyfikowanego modelu cam clay, mapowanie powrotu naprężenia wymaga zastosowania procesu iteracji.

Maksymalna dozwolona liczba iteracji jest wtedy wyrażona za pomocą parametru Maksymalna liczba iteracji dla jednego kroku plastycznego. W przypadku stosowania sztywno-plastycznej wersji modelu Mohra-Coulomba, Druckera-Pragera lub modyfikowanego modelu Mohra-Coulomba, parametry te nie mają zastosowania.

Zalecane jest stosowanie wartości ustawionej domyślnie, która widoczna jest na rysunku.

Parametry kierujące mapowaniem powrotu naprężenia

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.