Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Program Płyta

Program Płyta służy do analizy płyt fundamentowych oraz płyt dowolnego kształtu na podłożu sprężystym, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.

Pomoc w programie "Płyta" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Węzły

Linie

Makroelementy

Otwory

Zagęszczenia węzłów

Zagęszczenie linii

Zagęszczenia makroelementów

Generacja siatki

Podpory w węzłach

Podpory linii

Elementy belkowe

Przeguby wewnętrzne

Podłoże makroelementu

Stany obciążeniowe

Obciążenia węzłów

Obciążenia linii

Obciążenia makroelementu

Swobodne obciążenia punktowe

Swobodne obciążenia liniowe

Swobodne obciążenia powierzchniowe

Kombinacja SGN

Kombinacja SGU

Parametry wymiarowania

Wymiarowanie makroelementu

Analiza

Wyniki

Rozkłady

  • Teoria obliczeniowa dotycząca wymiarowania konstrukcji betonowych

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.