Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Stateczność wewnętrzna ściany z gabionów - stany graniczne

W obliczeniach stosowane są zredukowane parametry materiału gabionu, zależne od współczynników ustawionych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

1) Sprawdzenie stateczności na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

2) Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

siła normalna

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego gruntu

cd

-

obliczeniowa spójność gruntu

d

-

szerokość bloku

e

-

mimośród

γs

-

współczyynik redukcji wytrzymałości na poślizg

H

-

siła tnąca

Fres

-

siła utrzymująca (od zbrojenia i przedłużenia siatki)

µ

-

współczynnik redukcyjny

3) Sprawdzenie nośności ze względu na parcie boczne:

gdzie:

T

-

średnia wartość parcia działającego na lico dolnego bloku

S

-

siła na jeden metr bieżący łączenia

Su

-

nośność łączenia (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

b

-

szerokość = 1 m szerokości konstrukcji

h

-

wysokość podstawy bloku

Dtotal

-

ogólna szerokość siatek pracujących w ściskaniu T

4) Sprawdzenie nośności połączenia pomiędzy blokami:

gdzie:

Nd

-

siła rozciągająca na jeden metr bieżący górnego łączenia dolnego bloku

Nu

-

wytrzymałość siatki (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

Qtr

-

siła tnąca przenoszona tarciem i spójnością pomiędzy blokami

γt

-

współczynnik redukcji tarcia pomiędzy blokami (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Konstrukcje oporowe")

h

wysokość podstawy bloku

Dtotal

ogólna szerokość siatek pracujacych w ściskaniu T

Dupp

szerokość górnej siatki pomiędzy blokami obciążonymi siłami rozciągającymi

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.