Programm:
Sprache:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu i powiązanych z nimi gruntów. Lista zdefiniowanych gruntów jest graficznie przedstawiona za pomocą ikon na pasku ponad tabelą lub jest dostępna z rozwijanej listy dla każdej warstwy profilu.

Procedura przyporządkowania gruntu do warstwy została szczegółowo opisana w rozdziale "Przyporządkowanie gruntów".

Wprowadzanie danych w ramce jest dozwolone zapewnienie klasycznej teorii analizy wybranych w ramce "Ustawienia".

Ramka "Przyporządkowanie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.