GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Kotwy

Ramka “Kotwy” zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Działania, które można wykonać na kotwach są takie same, jak stosowane w fazach budowy w programie MES - ramka "Kotwy".

Różnicą jest to, że ramka posiada przycisk "Generator kotew na linii swobodnej" umieszczony na poziomym pasku narzędzi.

Ramka “Kotwy”

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.