Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Analiza za pomocą modułu edometrycznego

Równanie do obliczania osiadania itej warstwy gruntu pod fundamentem posiadającej miąższość h wynika z definicji modułu edometrycznego Eoed:

gdzie:

σz,i

-

składowa pionowa przyrostu naprężenia w środku itej warstwy

hi

-

miąższość itej warstwy

Eoed,i

-

moduł edometryczny itej warstwy

Moduł edometryczny Eoed można określić dla każdego gruntu jako stały lub za pomocą krzywej edometrycznej (zależność σef ). W przypadku zastosowania krzywej edometrycznej, program przyjmuje dla każdej warstwy wartość Eoed odpowiadającą danemu zakresowi naprężenia początkowego i końcowego. Jeżeli wartość modułu edometrycznego Eoed jest niedostępna, istnieje możliwość wprowadzenia modułu odkształcenia Edef, a program przeprowadza odpowiednie przekształcenie.

gdzie:

gdzie:

ν

-

współczynnik Poisson'a

Edef

-

moduł odkształcenia

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.