Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Przyrost parcia gruntu od obciążenia

Przyrost parcia gruntu w gruncie lub skale na skutek obciążenia obliczany jest za pomocą teorii elastycznej podprzestrzeni (Bousinesque'a).

Przyrost parcia gruntu w punkcie wewnątrz gruntu lub skały na skutek nieskończonego obciążenia pasowego uzyskuje się z następującego schematu:

Obliczenia parcia gruntu na skutek nieskończonego obciążenia pasowego

Obciążenie trapezowe jest automatycznie dzielone w programie na odcinki. Poszczególne odcinki traktowane są jako obciążenia pasowe. Powstałe parcie gruntu jest sumą częściowych obciążeń z poszczególnych odcinków.

Przyrost naprężenia na skutek obciążenia skupionego obliczany jest w następujący sposób:

gdzie:

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.