Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Przebieg obliczeń

Przebieg obliczeń widoczny jest w dolnej części ekranu.

Analiza sprężysta realizowana jest w jednym kroku obliczeniowym. Analiza nieliniowa wykonywana jest w kilku krokach - obciążenie zewnętrzne wzrasta stopniowo w kilku krokach obciążenia (obliczeń). Analiza kończy się powodzeniem, jeżeli nie występuje utrata ogólnej konwergencji, tak iż osiągane jest 100 procent zakładanego obciążenia. 

Domyślne ustawienia parametrów, które kierują rozwiązaniem obliczeń są zoptymalizowane w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności i wydajności obliczeń. Pomimo to, doświadczony użytkownik może potrzebować zmiany ustawień domyślnych lub sprawdzenia wpływu parametrów na dokładność i przebieg obliczeń. Parametry można modyfikować w oknie dialogowym "Ustawienia obliczeń":

  • Parametr Procent osiągniętego obciążenia przedstawia procent obciążenia całkowitego (wartość oczekiwaną) na koniec bieżącego kroku obliczeniowego, przy założeniu udanej konwergencji dla bieżącego kroku obciążenia.
  • Parametr Długość kroku przedstawia bieżący czynnik skalujący do określenia przyrostu obciążenia w bieżącym kroku obciążenia.
  • Parametr Współczynnik bezpieczeństwa odpowiada oczekiwanej wartości współczynnika bezpieczeństwa przy założeniu udanej konwergencji dla danych parametrów cφ.

Przebieg iteracji w ramach danego kroku obciążenia charakteryzowany jest za pomocą zmiany parametrów konwergencji:

  • η - parametr metody line search
  • zmiana normy przyrostu przemieszczenia
  • zmiana normy siły niezrównoważonej
  • zmiana energii wewnętrznej

Jeżeli wszystkie trzy błędy są mniejsze niż ustawiona wstępnie wartość tolerancji błędu (można edytować w oknie dialogowym "Ustawienia"), to analiza dla danego kroku obliczeniowego zostanie przerwana.

Przycisk "Zatrzymaj" służy do przerwania procesu obliczeniowego. Wyniki są wtedy dostępne dla ostatniego poziomu obciążenia, który jest zgodny ze stanem równowagi.

Przebieg obliczeń

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.