Programm:
Sprache:

Plac budowy

"Plac budowy" określa granice generowanego modelu. Można ją zdefiniować (prostokąt, wielokąt) lub wyznaczyć automatycznie (prostokąt, obwiednia wypukła) na podstawie zdefiniowanych punktów terenu i wszystkich badań. W przypadku, gdy nie są znane dokładne współrzędne placu budowy można je zdefiniować wykorzystując opcję "Prostokąt GPS". Plac budowy może być również przeniesiony z programu "Chmura punktów".

Zdefiniowane punkty krawędzi budowy nie mają zdefiniowanej współrzędnej z, która jest wyznaczana automatycznie jako współrzędna najbliżej położonego, ważnego punktu modelu (punktu lub badania z współrzędną z).

Punkty i warstwy w aktywnej krawędzi są także wyświetlane w granicach budowy.

Punkty terenu i badania polowe można także wprowadzić (importować) poza granicami budowy. W przypadku, gdy wymiary budowy definiowane są ręcznie, takie punkty i badania polowe mają oznaczenie Poza budową" i nie są wyświetlane na ekranie. jeśli natomiast wymiary budowy wyznaczane są automatycznie wówczas budowa jest po prostu regenerowana.

Istnieje także możliwość pokazania placu budowy w Google Maps.

W przypadku, gdy wymiary budowy są nierealnie duże (odległość między punktami większa niż 5000 m), program nie rysuje budowy i konieczna jest weryfikacja/rewizja modelu.

Ramka "Plac budowy"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.