GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Import badań

Przycisk "Importuj" otwiera okno dialogowe "Rodzaj nowego badania". W oknie tym, należy określić rodzaj badania, które będzie importowane.

Okno dialogowe "Rodzaj nowego badania"

Program "Stratygrafia 3D" umożliwia import następujacych badań polowych:

Otwór

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.son,*.so2

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

*.accdb, *.mdb

-

dane formatu SEP3 stosowane w Niemczech

Otwór studzienny (Otwór studzienny)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.hyd,*.hyv

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, pochodzi oryginalnie z programu GeProDo

*.accdb, *.mdb

-

dane formatu SEP3 stosowane w Niemczech

Sondowanie statyczne CPT (Cone Penetration Test)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.spe

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

*.cpt

-

standard plików tekstowych stosowany powszechnie w Holandii (np. w programach Geodelft M-Serie), służący do wprowadzania rzędnych poszczególnych punktów i wartości oporu na stożku (może obejmować więcej badań CPT)

*.cpt

-

plik tesktowy Geotech AB CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Gouda Geo CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Hogentogler CPT

*.gef

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) jest ogólnym językiem przechowywania i transferu informacji geotechnicznych.

Szczególowe informacje na ten temat dostępne są na: https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.ags

format wykorzystywany do transferu danych geotechnicznych w Wielkiej Brytanii.

Szczególowe informacje na ten temat dostępne są na: http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

Sondowania dynamiczne DPT (Dynamic Probing Test)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.pen

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

Sondowania SPT (Standard Penetration Test)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

DMT (Dilatometric Test)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.uni

-

standardowy i uniwersalny format importu danych pomiarowych uzyskanych z badań dylatometrycznych

Sondowania presjometryczne PMT (Pressumetric Test)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

W przypadku importu ogólnego formatu tekstowego lub tabelarycznego istnieje możliwość wyboru konkretnego system jednostek w celu przechowywania danych badania. Podczas importowania program automatycznie konwertuje przyjęty system jednostek na system jednostek wykorzystywany w programie.

Jeśli wykorzystują Państwo inny rodzaj plików tekstowych w badaniach CPT, nie dostępny w programie, zachęcamy do kontaktu z nami hotline@fine.cz - zostanie wprowadzony w kolejnej wersji programów.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.