Programm:
Sprache:

Ustawienia fazy

Ramka "Ustawienia fazy" służy do definiowania ustawień dotyczących tylko wybranej fazy obliczeniowej.

Ramka "Ustawienia fazy" umożliwia określenie położenia przekrojów kontrolnych oraz miąższości i lokalizacji warstw, w których obliczane są wartości naprężeń.

Program wyznacza naprężenia w poszczególnych przekrojach obliczeniowych. Teren jest zawsze podzielony na dwadzieścia równomiernie rozmieszczonych przekrojów. Dodatkowe przekroje są automatycznie generowane w punktach definiujących teren, nasyp, zwierciadło wody gruntowej, warstwy gruntu oraz w punktach końcowych zdefiniowanego obciążenia. Przekroje obliczeniowe mogą być wykreślone w ramce "Obliczenia".

Poszczególne przekroje są podzielone na warstwy zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika rozstawem. Pierwsza warstwa zawsze pokrywa się z terenem pierwotnym. Dodatkowo, wszystkie punkty określające warstwy gruntu, zwierciadło wody gruntowej oraz podłoże nieściśliwe są dołączane. Domyślne ustawienie rozstawu warstw zapewnia rozsądną prędkość oraz dokładność analizy. 

Warstwy są wprowadzane do głębokości 250 m. W rzeczywistej analizie, głębokość aktywna jest ograniczana przez zdefiniowany strop podłoża nieściśliwego lub jako procent naprężenia geostatycznego czy też z zastosowaniem wytrzymałości strukturalnej (zgodnie z ustawieniami wybranymi w ramce "Osiadania" .

Liczbę oraz położenie przekrojów obliczeniowych można dostosować po wybraniu opcji "użytkownika". W takim przypadku istnieje możliwość wyboru położenia przekrojów oraz miąższości i położenia warstw. Przekroje są następnie tworzone na podstawie wprowadzonych danych - dodatkowo, program automatycznie dołącza wszystkie istotne punkty. Po wybraniu opcji dokładnego sposobu rozmieszczenia, przekroje są dołączane do wszystkich punktów terenu, warstw gruntu, nasypów, zwierciadła wody gruntowej oraz punktów końcowych obciążenia. Natomiast, po wybraniu opcji minimalnego sposobu rozmieszczenia, przekroje nie są dołączane do punktów warstw gruntu oraz warstw nasypów.

Dla standardowych analiz zalecamy pozostawienie domyślnych ustawień analizy.

Ramka "Ustawienia fazy"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.