Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Tarcie na pobocznicy buławy

Wartości referencyjne granicznego tarcia na pobocznicy (zalecane przez autorów)

Grunt

Tarcie powierzchniowe [ kPa]

ił miękkoplastyczny

40 - 60

ił twardoplastyczny

65 - 85

ił zwarty

130 - 170

piasek luźny o naturalnej wilgotności

110 - 150

piasek średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności

140 - 180

piasek zagęszczony o naturalnej wilgotności

170 - 230

piasek luźny nawodniony

80 - 130

piasek średnio zagęszczony nawodniony

120 - 160

piasek zagęszczony nawodniony

160 - 200

ił piaszczysty miękkoplastyczny

50 - 70

ił piaszczysty twardoplastyczny

75 - 95

ił piaszczysty zwarty

125 - 165

piasek ilasty luźny o naturalnej wilgotności

90 - 135

piasek ilasty średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności

135 - 165

piasek ilasty zagęszczony o naturalnej wilgotności

150 - 170

piasek ilasty luźny nawodniony

80 - 105

piasek ilasty średnio zagęszczony nawodniony

90 - 130

piasek ilasty zagęszczony nawodniony

115 - 155

Wartości granicznego tarcia na pobocznicy wg DIN 4128

Grunt

Średnie tarcie graniczne na pobocznicy

pale wciskane  [kPa]

pale wyciągane  [kPa]

piasek średni do grubego

200

100

piasek i żwir piaszczysty

150

80

grunty spoiste

100

50

Zalecane parametry buław kotew (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)

Rodzaje podparcia głowicy mikropala

Końcowe ciśnienie iniekcji

[MPa]

Liczba iniekcji

Średnica buławy

[mm]

Długość buławy [m]

Tarcie na pobocznicy

[kPa]

skały twarde

-

0

120

5 - 3

1000 - 1600

skały miękkie

0,5 - 3,0

0 - 1

120 - 220

7 - 3

300 - 1000

żwir, grunty iniektowalne

1,0

1 - 2

250 - 400

7 - 5

250 - 320

żwir, grunty nieiniektowalne

2,0 - 4,0

1 - 2

280 - 350

7 - 5

230

piasek średni i drobny

1,5 - 4,0

2 - 3

220 - 350

12 - 7

150 - 180

grunty spoiste twardoplastyczne i zwarte

1,5 - 3,0

1 - 3

200 - 280

17 - 8

130 - 190

grunty spoiste półzwarte i twardoplastyczne

1,0 - 2,5

2 - 3

150 - 400

20 - 9

100 - 130

grunty spoiste miękkoplastyczne

0,5 - 2,0

3 - 4

300 - 450

27 - 13,5

50 - 70

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.