Programm:
Sprache:

Projekt

Ramka "Projekt" ma zastosowanie do definiowania podstawowych danych projektu.Przycisk "Dane projektu" (1) otwiera okno dialogowe, w którym można wypełnić poszczególne pozycje.Wprowadzone dane wyświetlane są w środkowej części ramki (2). Informacje te są dalej wykorzystywane w tekstowych i graficznych dokumentacjach wyjściowych, zwłaszcza przy tworzeniu nagłówka i stopki.

Ramka "Projekt"

Jeśli wprowadzone dane projektu nie są właściwe lub czegoś brakuje, możesz je zmienić według własnych potrzeb (dodaj / edytuj / usuń). Dane definiuje się w tzw. "Szablonie danych projektu", który może być modyfikowany w ramce "Szablony" podczas edycji zestawu szablonów.

Ramka umożliwia również przełączanie jednostek analizy (metryczne / angielskie). Dane dotyczące projektu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.